Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu ve Cezası (TCK m. 135)

Kişisel verilerin kaydedilmesi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 135. madde kapsamında suç olarak düzenlenmiştir. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak kaydeden kişiye 1-3 yıl aralığında hapis cezası verilir.

Suç nitelikli olarak işlendiği takdirde ise verilen cezada artışa gidilmektedir. Bu suç kimliği belli olan ya da belirlenebilme ihtimali bulunan bir kişinin bilgilerini hukuka aykırı bir biçimde kaydetmekle gerçekleşebilir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda kaydedilen kişisel verilerin bir sır olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu suç kapsamında hayatın özel alanına ilişkin değerler koruma altına alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kişisel verilerin nasıl korunacağı konusu da açıklanmaktadır. Bu kanun uyarınca kimliği belli ya da belirlenebilir olan gerçek kişileri ilgilendiren her tür bilgi kişisel veri niteliğini taşır.

Bu suça istinaden öngörülen ceza 1-3 yıl aralığında hapis cezası olur. Suç nitelikli olarak işlenirse yani kamu görevlisi aracılığı ile işlendiğinde ya da belli bir meslek ve sanatın sağladığı imkanlar kullanılmak sureti ile suç işlenirse verilen cezada yarı nispette artışa gidilmektedir.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu işlenirken kaydedilen veriler bir kişinin siyasi, dini, felsefi görüşü ile ilgili ise ya da ırki açıdan kökenlerini ilgilendiren veriler içeriyorsa, kişinin cinsel yaşamı, ahlaki eğilimleri bu veriler arasında ise bunu kaydeden kimseye 1-3 yıl aralığında hapis cezası uygulanır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile kişisel verilerin kaydedilmesi suçu arasında benzer özellikler olmakla beraber bazı ayrılıklar da söz konusudur. Kaydedilen her verinin kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun oluşumuna olanak vermediği görülmektedir.

Bir kişinin yaşamının özel alanına ilişkin kaydedilmiş olan her bilgi kişisel veri niteliği taşımakla beraber kişisel verilerin kaydedilmesi suçuna sebep olmaz bu durumda  suçun niteliği değişir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu bu sebeple kişisel verilerin kaydedilmesi suçu ile ince bir çizgi vasıtasıyla ayrılmaktadır.

Yaşam biçimine ilişkin kişisel veriler, ekonomik ve finansal bilgileri içeren kişisel veriler, bilişim alanını ilgilendiren kişisel veriler,  sağlık konusundaki kişisel veriler ve siyasi kişisel veriler olmak üzere kişisel verilerin türlerinden söz edilebilir.

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunda Zamanaşımı ve Şikayet Süresi

Özel hayata karşı işlenen suçlar arasında yer alan kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun takibi şikayete tabi değildir. Suçun işlendiği öğrenildiği anda savcılık makamı re ‘sen soruşturma başlatma yetkisine sahiptir. Savcılık makamı soruşturma başlatarak yeterli suç şüphesinin varlığını tespit ettiğinde bir iddianame hazırlamak sureti ile kamu davasını açar.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu için savcılık kendiliğinden harekete geçtiğinde kamu davası açarsa bu davada iddia makamı sıfatı ile kamunun temsilcisi olarak görev alır.

Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda şikayet süresi de bulunmamaktadır. Bu suça ilişkin dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Suç. İşlendikten sonra 8 yıl geçmekle dava zamanaşımı süresi aşılmış olur.

Cezanın Ertelenmesi, Adli Para Cezasına Çevrilmesi veya HAGB

Adli para cezasının uygulanma biçimi tek başına ya da hapis cezası ile beraber olabilmektedir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda hapsi cezası verilmiş ise belirli koşulların varlığı halinde hapis cezasından adli para cezasına dönüş yapılabilmektedir.

HAGB kararı ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması olarak bilinen uygulamadır. Sanık hakkındaki hükmedilmiş olan cezanın denetim süresi içindeyken belirli koşullar sağlandığında sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kalması anlamına gelen HAGB kararından kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda söz edilebilir. Bu suça istinaden HAGB kararı verilebilmektedir.

Sanık hakkında hükmedilen cezanın cezaevinde çekilmesinden şartlı olarak vaz geçilmesi durumunda ceza ertelemesi uygulanmış demektir. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu için ceza ertelemesi koşulların sağlanması durumunda mümkün olmaktadır. Son olarak, oldukça ağır cezaların öngörüldüğü bu suçta yetkin bir ceza avukatı yardımı alınmasının son derece yararlı olacağını belirtmek gerek.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top